Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Princess D’Annam Resort & SPA