223 Trần Phú, Đà Nẵng
Khách sạn Green Plaza – Danang