489 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, Bình Định
Khách sạn Hải Âu