Số 10, Đại lộ 30 tháng 10,Thành phố Hải Dương
Khách sạn Nacimex