242 Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam
Khách sạn Phuoc An River - Hội An