Xã Tân Mỹ,Huyện Cẩm An,Hội An, Quảng Nam
Palm Garden Resort