Cát Cò 1, Đảo Cát Bà, Cát Hải,Hải Phòng
CatBa Island Resort & Spa